NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

07.07.2021 14:19

SVS-2021-080854-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf (340382)

Vyvěšeno dne: 7.7.2021

Sejmuto dne: 23.7.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz