NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

27.07.2021 10:03

SVS-2021-090676-E_narizeni_Statni_veterinarni_spravy.pdf (359273)

Vyvěšeno dne: 27.7.2021

Sejmuto dne: 12.8.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz