Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2021-2023

25.11.2020 12:47

návrh Střednědobý rozpočtový výhled obce 2021-2023 xls – kopie.xls (51200)

Vyvěšeno dne: 25.11.2020

Sejmuto dne: 17.12.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz