Návrh závěrečného účtu 2023 Mikroregion západně od Chrudimi

20.05.2024 16:11

Návrh závěrečného_účtu_2023.pdf (402990)
Příloha č1_Zpráva_přezkoumání_hospodaření_2023.pdf (898526)
Příloha č2_výkaz_FIN2-12M.pdf (133231)
Příloha č3_výkaz_ROZVAHA.pdf (89717)
Příloha č4_výkaz_ZISKU_A_ZTRÁTY.pdf (70112)
Příloha č5_výkaz_PŘÍLOHA.pdf (83217)
Vyvěšeno dne:20.5.2024

Sejmuto dne:30.6.2024

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz