Návrh závěrečného účtu Mikroregion západně od Chrudimi

25.05.2022 17:11

Návrh ZÚ MzCh za rok 2021.pdf (323227)

Příloha č. 1 - Plné znění zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf (363268)

Příloha č. 2 - Výkaz Fin2-12M k 31. 12. 2021.pdf (132831)

Příloha č. 3 - Výkaz rozvaha k 31. 12. 2021.pdf (86651)

Příloha č. 4 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2021.pdf (66748)

Příloha č. 5 - Výkaz příloha k 31. 12. 2021.pdf (82461)

Vyvěšeno dne: 25.5.2022

Sejmuto dne: 17.6.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz