Návrh závěrečného účtu obce Mladoňovice za rok 2018

23.05.2019 10:02

Návrh závěrečného účtu obce Mladoňovice 2018:   závěrečný účet - obec Mladoňovice za 2018.doc (76288)

Výkaz FIN + Přílohy rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha: zde- Fenix - sestava 2018 FIN+přílohy.pdf (155593)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mladoňovice za rok 2018:Zpráva o výsledku hospodaření obce Mladoňovice za rok 2018.pdf

Vyvěšeno dne:23.5.2019

Sejmuto: 17.6.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz