Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion Chrudimsko

16.05.2023 09:09

Návrh závěrečného účtu za rok 2022.pdf (479175)
Příloha č. 1 - zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf (442711)
Příloha č. 2 - výkaz FIN 2-12 M.pdf (136751)
Příloha č. 3 - výkaz ROZVAHA.pdf (86548)
Příloha č. 4 - výkaz PŘÍLOHA.pdf (80817)
Příloha č. 4 - výkaz VZZ.pdf (66490)

Vyvěšeno dne:16.5.2023

Sejmuto dne: 8.6.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz