Návrh závěrečného účtu za rok 2022 Mikroregion západně od Chrudimi

22.05.2023 18:37

Návrh závěrečného účtu za rok 2022 (1).pdf (465343)

Příloha č. 1 - zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2022.pdf (400202)

Příloha č. 2 - výkaz FIN 2-12 M (1).pdf (131556)

Příloha č. 3 - výkaz ROZVAHA (1).pdf (86794)

Příloha č. 4 - výkaz VZZ (1).pdf (66818)

Příloha č. 5 - výkaz PŘÍLOHA.pdf (81043)

Vyvěšeno dne: 22.5.2023

Sejmuto dne: 8.6.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz