Nová obecně závazná vyhláška obce Mladoňovice č.1/2018 o místním poplatku za komunální odpad

20.12.2018 17:01

Obecně závazná vyhláška č.1-2018.pdf (3508154)

Vyvěšeno: 20.12.2018

Sejmuto 7.1.2019

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz