O nejbližších obecních akcích budete včas informováni.

05.02.2019 17:38

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz