Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - O stanovení systému nakládání s komunálním odpadem

27.03.2015 13:21

Obecně závazná vyhláška č. 01-2015 o systému třídění odpadů .doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz