Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích

15.02.2011 11:23

Vyhláška o místních poplatcích.doc 

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz