Obecně závazná vyhláška č.2/2020 o místním poplatku z pobytu

18.12.2020 09:15

OZV -č.2-2020 o místním poplatku.pdf (3124422)

Vyvěšeno dne: 18.12.2020

Sejmuto dne: 2.1.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz