Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému komunálních odpadů

30.11.2015 18:23

Vyhláška č. 3-2015 - poplatky za odpady30112015_00000.pdf

Vyvěšeno: 30.11.2015

Sejmuto: 31.12.2015

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz