Obecně závazná vyhláška obce Mladoňovice č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.12.2018 17:10

Obecně závazná vyhláška č.1-2018.pdf (3508154)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz