Obecně závazná vyhláška obce Mladoňovice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

16.12.2021 10:30

OZV - 2-2021 o odpadech.pdf (3538156)

Vyvěšeno dne: 16.12.2021

Sejmuto dne: 1.1.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz