Obecně závazná vyhláška - Školský obvod - č. 01/2017

01.02.2017 13:38

Obecně závazná vyhláška č 01-201701022017_00000.pdf

Vyvěšeno: 1.2.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz