Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Mladoňovice - ve středu 18. července 2018

29.06.2018 17:01

Veřejné projednání návrhu územního plánu Mladoňovice se bude konat ve středu 18. července 2018 od 14,30 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladoňovicích

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz