Oznámení o návrzích opatření - povodí Labe

02.06.2021 22:22

oznámení o návrzích obecné povahy.pdf (2039008)

Vyvěšeno dne: 2.6.2021

Sejmuto dne: 18.6.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz