Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise obce Mladoňovice pro volby do zastupiteltev krajů

09.09.2020 16:15

Oznámení o svolání 1. zasedání.docx (17544)

Vyvěšeno dne: 9.9.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz