Oznámení o svolání prvního zasedání OVK Mladoňovice pro volbu prezedenta ČR

15.12.2022 21:13

1 zasedání OVK - prezident.pdf (309468)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz