Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - KPÚ Pohled

13.01.2018 10:55

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků - KPÚ Pohled13012018_00000.pdf

Vyvěšeno: 15.1.2018

Sejmuto: 15.2.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz