Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pohled u Mladoňovic - pozvánka na úvodní jednání

27.01.2017 16:30

 PÚ - Oznámení o zahájení řízení KPÚ Pohled27012017_00000.pdf

Vyvěšeno: 27.1.2017

Sejmuto: 16.2.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz