Oznámení voličům o místu a datu konání voleb prezidenta ČR

28.12.2017 14:39

 Oznámení voličům o době a místě konání voleb.docx

Vyvěšeno: 28.12.2017 Sejmuto:5.2.2018

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz