Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017

09.05.2018 18:11

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 201709052018_00000.pdf

Vyvěšeno: 9.5.2018

Sejmuto: 8.6.2018

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz