Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

03.05.2017 14:42

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné03052017_00000.pdf

Vyvěšeno: 3.5.2017

Sejmuto: 5.6.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz