Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné

03.05.2017 14:42

Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné03052017_00000.pdf

Vyvěšeno: 3.5.2017

Sejmuto: 5.6.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz