Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů za kal. rok 2019

04.05.2020 16:34

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2019.pdf (443258)

Vyvěšeno dne: 4.5.2020

Sejmuto dne: 4.6.2020

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz