Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Mladoňovice ve čtvrtek 28.1.2021 od 18:00 hodin

21.01.2021 15:49

pozvánka ZO 1-2021.pdf (437749)

Vyvěšeno dne:21.1.2021

Sejmuto dne: 29.1.2021

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz