Pozvánka na zasedání ZO dne 31.8.2017

23.08.2017 18:36

Pozvánka na zasedání 31.8.2017.doc

Vyvěšdno 23.8.2017

Sejmuto: 1.9.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz