Pozvánka na závěrečné jednání - Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice - Pohled

19.05.2022 17:29

SPU_171152_2022(1).pdf (261453)

vyvěšeno dne: 19.5.2022

sejmuto dne: 13.6.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz