Příloha 1 a 2 Návrhu závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion západně od Chrudimi

25.04.2018 17:46

Příloha č. 2 MzChr.pdf

Příloha č. 1 MzChr.pdf

Vyvěšeno: 25.4.2018

Sejmuto: 24.5.2018

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz