Příloha č. 4 závěrečného účtu MzChr za rok 2016

31.05.2017 09:09

 Příloha č. 4 - VZZ 2016 MzChr.pdf

Vyvěšeno: 31.5.2017

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz