Přílohač. 3 závěrečného účtu MzChr za rok 2016

31.05.2017 09:07

Příloha č. 3 - Rozvaha 2016 MzChr.pdf

Vyvěšeno: 31.5.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz