Přílohy 3 a 4 Návrhu závěrečného účtu za rok 2017 - Mikroregion Chrudimsko

25.04.2018 17:23

Příloha č. 3.pdf

Příloha č. 4.pdf

Vyvěšno: 25.4.2018

Sejmuto: 24.5.2018

 

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz