Přílohy k závěrečnému účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016 - pokračování 2

25.04.2017 13:02

Příloha č. 4 - VZZ MChr 2016.pdf

Příloha č. 5 - Výkaz Příloha MChr 2016.pdf

Vyvěšeno 25.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz