Přílohy k závěrečnému účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016 - pokračování 3

25.04.2017 13:05

Příloha č. 6 - Inventarizační zpráva MChr. 2016.pdf

Vyvěšeno: 25.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz