Přílohy k závěrečnému účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016 - pokračování 1

25.04.2017 12:59

Příloha č. 3 - Rozvaha MChr 2016.pdf

Vyvěšeno: 25.4

Sejmuto: 11.5.2017

 

 

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz