Přílohy k závěrečnému účtu obce Mladoňovice za rok 2016

12.04.2017 16:10

 Závěrečný účet za rok 2016 - přílohy.pdf

Vyvěšeno: 12.4.2016

Sejmuto:27.4.2107

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz