Přílohy závěrečného účtu Mikroregionu Chrudimsko za rok 2016

25.04.2017 12:55

Příloha č. 1 - Zpráva z auditu MChr 2016.pdf

Příloha č. 2 - FIN MChr. 2016.pdf

 

Vyvěšeno: 25.4.2017

Sejmuto: 11.5.2017

 

 

 

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz