ROZHODNUTÍ - SPÚ - Komplexní pozemkové úpravy Zbyhněvice - Pohled

13.04.2023 18:59

SPU_002012_2023.pdf (273450)

Vyvěšeno dne: 13.4.2023

Sejmuto dne: 29.4.2023

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz