Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad - Pozemkové úpravy Zbyhněvice - Pohled

14.09.2022 16:16

Rozhodnutí - Státní pozemkový úřad - Pozemkové úpravy Zbyhněvice - Pohled.pdf (10995949)

Vyvěšeno dne: 14.9.2022

Sejmuto dne:30.9.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz