Sázet lípy a habry přišli desítky lidí

18.04.2011 00:00

článek k shlédnutí zde

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz