Sázet lípy a habry přišli desítky lidí

18.04.2011 00:00

článek k shlédnutí zde

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz