Schválený závěrečný účet obce Mladoňovice za rok 2021

07.07.2022 15:28

schválený závěrečný účet - obec Mladoňovice za 2021.pdf (232051)

Fenix - sestava 2021 (1).pdf (162067)

Zpráva o přezkoumaní hospodaření obce Mladoňovice za rok 2021 (1).pdf (8377345)

Vyvěšeno dne: 7.7.2022

Sejmuto dne: 23.7.2022

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz