Schválený závěrečný účet obce Mladoňovice za rok 2022

30.06.2023 14:34

Fenix - sestava 2022 (1).pdf (162715)

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mladoňovice za rok 2022 (1).pdf (4519051)

Datové podklady Závěrečný účet 2022 (1).pdf (3860848)

Schválený závěrečný účet - obec Mladoňovice za 2022.doc (43520)

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz