Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - pátek 18. září 2015

18.09.2015 18:36

Zde můžete psát...Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2015.doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz