Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - v pátek 14. března 2014

04.03.2014 08:40

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.doc

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz