Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - v pátek 14. března 2014

04.03.2014 08:40

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz