Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - v pátek 14. září 2018

05.09.2018 19:20

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu podzim 2018.doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz