Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - v pátek 3. dubna 2015

03.04.2015 18:23

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 2015.doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz