Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - v pondělí 8. září 2014

25.08.2014 19:18

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu aktuální.doc

Obec Mladoňovice, František Tuček - starosta, tel.: 605 415 180, obec.mladonovice@worldonline.cz