Tříkrálová sbírka 2017 - v sobotu (příp. neděli) 7. - 8. ledna 2017

31.12.2016 10:27

Tříkrálová sbírka 2017.doc

Obec Mladoňovice, Ing. Ivana Blehová - starostka, tel.: 605 484 333, obec.mladonovice@worldonline.cz